نشست سران اتحادیه اروپا در بلژیک

محور اصلی نشست روزهای اول و دوم اکتبر شورای اتحادیه اروپا را روابط خارجی تشکیل خواهد داد

1500322
نشست سران اتحادیه اروپا در بلژیک

رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز به منظور مذاکره پیرامون موضوعات مختلف مانند روابط با ترکیه، حوداث واقع در بلاروس و وضعیت مدیترانه شرقی در شهر بروکسل بلژیک گردهم می‌آیند.

محور اصلی نشست‌های امروز و فردای شورای اتحادیه اروپا را روابط خارجی تشکیل خواهد داد.

علاوه بر روابط با ترکیه و وضعیت مدیترانه شرقی، موضوعاتی مانند روابط با چین، بلاروس ، مسمومیت عمدی آلکسی ناوالنی مخالف دولت روسیه  و وضعیت در قره‌باغ کوهستانی از سوی رهبران اتحادیه اروپا مورد بحث و مذاکره قرار خواهد گرفت.

در این نشست همچنین وضعیت اقتصاد پس از پایان پاندمی کرونا، تقویت بازار واحد، توسعه بهتر سیاست صنعتی و تسریع روند تبدیل دیجیتالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  خبرهای مرتبط