سخنان گوترش در هفتمین کنفرانس میانجی‌گری استانبول

دبیرکل سازمان ملل متحد: کشورهای جهان باید کنار هم آمده و بر کرونا به عنوان دشمن مشترک تمرکز کنند

1492544
سخنان گوترش در هفتمین کنفرانس میانجی‌گری استانبول

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد طی سخنانی در هفتمین کنفرانس میانجی‌گری استانبول که از طریق ویدیو کنفرانس به میزبانی ترکیه برگزار می‌شود، گفت: "کشورهای جهان باید کنار هم آمده و بر کرونا به عنوان دشمن مشترک تمرکز کنند. به همین دلیل باید حجم حمایت از روند‌های سیاسی و صلح را افزایش دهیم".

گوترش ادامه داد: چرا که امروز با شیوع ایجاد قطبیت و موضع‌گیری مواجه هستیم.

دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: اکنون مدیریت مسائل با توجه به معیارهای جدیدی که با پاندمی ایجاد شده است، باید به طرز دیگری انجام شود. باید با استفاده از قدرت فناوری مسیر‌های جدیدی برای برقراری ارتباط با طرف‌های درگیر، افزایش جامعیت روند‌های صلح، افزایش مشارکت زنان و جوانان در جامعه بیابیم.

گوترش اظهار داشت: برای ایجاد صلح پایدار و واقعی با ما همکاری کنید.

در طول هفتمین کنفرانس میانجی‌گری استانبول نمایندگان ارشد سازمان‌های بین‌المللی و اشخاص مهم در این زمینه گرد هم خواهند آمد.خبرهای مرتبط