شکست‌های ماکرون موضوع بحث روز در فرانسه

کارشناسان اظهار می‌دارند که ماکرون برای جلوگیری از شکست خود سخنانی با هدف سرمایه گذاری در انتخابات بر زبان می‌راند.

1489071
شکست‌های ماکرون موضوع بحث روز در فرانسه

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه از زمان روی کار آمدن در سال 2017 بارها و بارها در بسیاری از مسائل شکست خورده است. در فرانسه که در یک رکود اقتصادی به سر می برد و سیستم بهداشتی با اپیدمی فروپاشیده است، جلیقه زردها و کارمندان  بخش بهداشت دربا هدف اعتراض در خیابانها هستند و ماکرون را هدف قرار داده‌اند.

کارشناسان اظهار می‌دارند که ماکرون برای جلوگیری از شکست خود سخنانی با هدف سرمایه گذاری در انتخابات بر زبان می‌راند.

 

ماکرون که در سال 2017 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، اولین شکست خود را در کشورش در انتخابات پارلمان اروپا (EP) در سال 2019 متحمل شد. ماکرون که از استعفاها از حزب خود شوکه شده بود، در انتخابات محلی 2020 نیز شکست خورد.

در فرانسه که از بحران اقتصادی متزلزل شد، "جلیقه زرد" که نگه‌داری آن در اتومبیل اجباری شده بود به نماد تبدیل شد. از سال 2018، هزاران نفر در خیابان‌ها تظاهرات اعتراضی برگزار می کنند.

در کشوری که از سوی ویروس کرونا (کووید-19) متحمل ضربه شدیدی شد، سیستم بهداشتی نیز فروپاشید.

 با توجه به اینکه امانوئل ماکرون با سیاست خارجی خود نیز مورد انتقاد قرار گرفته است، گفته‌ها حاکی از آن است که ماکرون در تلاش است تا دوره استعمار فرانسه را دوباره زنده کند.

ماکرون که در لیبی از حفتر کودتاچی علیه دولت قانونی حمایت می کرد، بعدا مشخص شد که کمک‌های نظامی برای شبه نظامیان می‌فرستاد.

عزم و اراده مصمم ترکیه در شرق مدیترانه و شکست پی درپی حفتر در لیبی، رئیس جمهور فرانسه را در موقعیت سختی قرار داد.

از طرف دیگر، ماکرون که برای افزایش نفوذ خود به لبنان، مستعمره سابق فرانسه، سفر کرده بود نیز با اعتراضات روبرو شد.

بر اساس گفته‌های بسیاری از گروه‌ها، ماکرون که طبق ادعاها آرزو ناپلئون جدید شدن را دارد، شکست خورده است.خبرهای مرتبط