آخرین آمار کرونا در هندوستان، آفریقای جنوبی، مصر و الجزایر

شمار جان باختگان بدلیل ویروس کووید-19 در سطح جهان از مرز 861 هزار و 460 نفر گذشت

1483411
آخرین آمار کرونا در هندوستان، آفریقای جنوبی، مصر و الجزایر

 

شمار جان باختگان بدلیل ویروس کووید-19 در سطح جهان از مرز 861 هزار و 460 نفر گذشت.

شمار موارد ابتلا بیش از 25 میلیون و 914 مورد شناسایی شده و بیش از 18 میلیون و 205 نفر بهبود یافتند.

در هندوستان ظرف 24 ساعت اخیر هزار و 45 نفر دیگر بدلیل ویروس کووید-19 جان خود را از دست داده و شمار جان باختگان به 66 هزار و 333 نفر رسید. شمار موارد ابتلا با شناسایی 78 هزار و 357 مورد جدید به 3 میلیون و 769 هزار و 523 مورد افزایش یافت.

در سطح آفریقا شمار جان باختگان به 30 هزار و 104 نفر و موارد ابتلا نیز به 1 میلیون و 264 هزار و 417 مورد افزایش یافته است.

تا بامروز در آفریقای جنوبی 14 هزار و 263 نفر، در مصر 5 هزار و 421 نفر و در الجزایر هزار و 518 نفر بدلیل ویروس کووید-19 جان خود را از دست داده اند.خبرهای مرتبط