ریزش ساختمان 5 طبقه ای در هندوستان

در این حادثه، 90 نفر منجمله تعداد کثیری کودک زیر آمار ماندند

1478671
ریزش ساختمان 5 طبقه ای در هندوستان

در شهر بمبئی هندوستان یک آپارتمان 47 واحدی 5 طبقه فرو ریخت.

در این حادثه، 90 نفر منجمله تعداد کثیری کودک زیر آمار ماندند.

در فعالیتهای تجسس و نجات 15 مجروح از زیر آوار بیرون آورده شدند.

فعالیتهای اکیپهای تجسس و نجات و تعداد زیادی آمبولانس در منطقه ادامه دارد.

چنین تخمین زده می شود که بارش بارانهای شدید موسون موجب ریزش ساختمان شده باشد.

در رابطه با تلفات جانی حادثه اطلاعاتی ارائه نشد.خبرهای مرتبط