رزمایش نظامی چین در دریای جنوبی

رزمایش نظامی چین همزمان با افزایش تنش در دریای جنوبی چین ترتیب یافته است

1478160
رزمایش نظامی چین در دریای جنوبی

 

چین، همزمان با افزایش اختلاف با کشورهای ساحلی بر سر مالکیت بر دریای جنوبی چین، به مدت یک هفته در آبهای این دریا رزمایش نظامی آغاز کرد.

اداره امنیت دریایی چین با انتشار اطلاعیه‌ای به کشتیهای نظامی و غیرنظامی در منطقه، در مورد رعایت فاصله 5 مایل دریایی از منطقه رزمایش هشدار داد.

در اطلاعیه گفته شد، رزمایش که با شرکت عناصر متعلق به ناوگان دریایی ترتیب یافته است، تا پایان هفته جاری ادامه خواهد یافت.

حکومت پکن در اواخر ماه ژوئیه اعلام کرده بود، در منطقه مورد بحث رزمایشی با شرکت بمب افکنهای دور برد و دیگر عناصر هوایی ترتیب داده است.خبرهای مرتبط