رزمایش ناگهانی یگانهای نظامی یونان در درون نواحی مسکونی منطقه تراکیای غربی

یگان های نظامی یونان در دهکده گوکچه پینار از توابع منطقه بسیار پرتراکم ایسکچه که محل زندگی اقلیت ترک در یونان می باشد اقدام به برگزاری یک رزمایش مسلحانه ضمن استفاده از مهمات واقعی کرده اند.

1473097
رزمایش ناگهانی یگانهای نظامی یونان در درون نواحی مسکونی منطقه تراکیای غربی

یگان های نظامی یونان در دهکده گوکچه پینار واقع در حومه شهر مصطافچووا از توابع منطقه بسیار پرتراکم ایسکچه که محل زندگی اقلیت ترک در یونان می باشد اقدام به برگزاری یک رزمایش مسلحانه و ضمن استفاده از مهمات واقعی کرده اند که این اقدام سبب بروز نگرانی در میان اهالی منطقه شده است.

رضوان دلیحسین شهردار شهر مصطافچووا، در این رابطه اظهار داشت: سربازان سپاه چهارم یونان كه در ایسكچه مستقر هستند، روز گذشته آموزش و تمرینات مسلحانه خود را در روستای گوکچه پینار و در اطراف قبرستان روستا انجام دادند.

دلیحسین با اشاره به اینکه در مورد این رزمایش هیچ اطلاع رسانی ای به شهرداری و مردم منطقه نشده بود، اظهار داشت: ساکنان روستا زمانیکه با سربازان مسلح درهنگام صبح روبرو شدند دچار تعجب و حیرت شدند.

وی با بیان اینکه قبلاً چنین حادثه ای رخ نداده بود، اظهار داشت:"اهالی منطقه که بی خبر از همه چیز بودند، طبیعتاً با دیدن سربازان مسلح در مقابل خود، دچار ترس و اضطراب شدند." 

در همین رابطه امام جمعه روستای گوکچه پینار در پیامی که از طریق حساب رسانه های اجتماعی خود به اشتراک گذاشت، به این حادثه واکنش نشان داد.

ارکان عزیزاوغلو در پیام خود تأکید کرد: در ایامی که لحظه های پرتنشی در مدیترانه شرقی در حال روی دادن است، رزمایش سربازان یونانی در داخل روستای گوکچه پینار، ساکنان این روستا را به شدت ناراحت کرده است.

عزیز اوغلو در بخش دیگری از پیام خود گفت: "استفاده ابزاری نیروهای مسلح یونان از روستای ما برای فرستادن پیام به برخی از جاها و ورود آنها به درون روستا برای انجام رزمایش، سبب نگرانی اهالی روستا و به خصوص کودکانمان شده است. این اقدام سربازان یونانی رفتاری غیر قابل قبول است. آنرا محکوم کرده و مضحک تلقی می کنم." 

در تحولی دیگر، در بیانیه فدراسیون ترکهای تراکیای غربی اروپا، حادثه رزمایش نیروهای مسلح یونانی در روستای گوکچه پینار را به معنی لگدمال شدن حقوق بشر و حقوق اقلیتها دانسته شده و این اقدام نیروهای مسلح یونان به عنوان یک رسوایی توصیف شده است.خبرهای مرتبط