عدم اطمینان به مواد غذایی از سوی 60 درصد از مردم کره شمالی

نزدیک به 60 درصد از مردم کره شمالی با عدم اطمینان به مواد غذایی روبرو هستند

1472476
عدم اطمینان به مواد غذایی از سوی 60 درصد از مردم کره شمالی

نزدیک به 60 درصد از مردم کره شمالی با عدم اطمینان به مواد غذایی روبرو هستند.

بر اساس خبر منتشره در آژانس یونهاپ، اعلام گردید که بر اساس گزارش حاضر شده از سوی خدمات تحقیقات اقتصادی وزارت کشاوری ایالات متحده امریکا، 15.3 میلیون تن در کره شمالی، با عدم اطمینان به مواد غذایی مواجه می‌باشند.

درگزارش مذکور اعلام گردید: "تخمین زده می‌شد که 59.2 درصد از جمعیت کره شمالی طی سال 2020 با عدم اطمینان به مواد غذایی مواجه گردند. این میزان با تاثیرات کرونا ویروس، به 59.8 درصد افزایش پیدا کرده است."

در این گزارش با یادآوری اینکه این میزان طی سال گذشته 57.3 درصد بوده است، اعلام گردید که بر تعداد این افراد 700 هزار تن افزوده شده است.

همچنین در گزارش مذکور گفته شد که کره شمالی به همراه افغانستان و یمن، سه کشور آسیایی که میزان عدم اطمینان به مواد غذایی در آنها بسیار میباشد، محسوب می‌شوند.خبرهای مرتبط