توضحیات جدید ترامپ در مورد انفجار در بندر بیروت

رئیس جمهور آمریكا تأكید کرد که هنوز كسی نمی‌داند آیا انفجار در بندر بیروت به دنبال وقوع حمله ای صورت گرفته است یا نه.

1468127
توضحیات جدید ترامپ در مورد انفجار در بندر بیروت

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریكا با تأكید بر اینكه "هنوز كسی نمی‌داند آیا انفجار در بندر بیروت به دنبال وقوع یک حمله رخداده است یا نه"، تصریح کرد: "برخی فکر می‌کنند که این انفجار ناشی از یک حمله است و برخی دیگر نیز چنین باوری ندارند."

ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی روز گذشته در کاخ سفید درباره انفجار در بندر بیروت از عبارت "این یک حمله هولناک است"، استفاده کرده بود.

ترامپ باردیگر با تاکید بر هولناک بودن انفجار مذکور گفت: "(لبنانیها) هنوز ماهیت (این انفجار) را  نمی‌دانند. تحقیقات در حال انجام است. در زمان انفجار ترکش‌های بمب در اطراف پراکنده شده است، این حادثه می تواند ناشی از یک حمله و یا یک اتفاق باشد. فکر نمی کنم الان کسی بتواند چیزی بگوید. برخی فکر می‌کنند که این انفجار ناشی از یک حمله است و برخی دیگر نیز چنین باوری ندارند."خبرهای مرتبط