مهاجرت انگلیسی‌ها به کشورهای اتحادیه اروپا

میزان مهاجرت شهروندان انگلستان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزایش یافت

1468032
مهاجرت انگلیسی‌ها به کشورهای اتحادیه اروپا

میزان مهاجرت شهروندان انگلیسی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزایش یافت.

تعداد انگلیسی‌هایی که پس از همه پرسی برگزیت (خروج انگلستان از اتحادیه اروپا) به کشورهای عضو اتحادیه اروپا مهاجرت میکنند حدود 30 درصد افزایش یافته است.

گزارشی که روزنامه انگلیسی گاردین با استناد به دادهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه " او.ای.سی.دی " و دفتر آمار اروپا انتشار داد حاکی از  افزایش میزان مهاجرت از کشور انگلستان به کشورهای عضو اتحادیه اروپاست.

در این گزارش آمده است: بین سالهای 2008 الی 2015 سالانه 56 هزار و 832 شهروند انگلیسی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا مهاجرت کرده است. این رقم در سالهای بین 2016 الی 2018 به 73 هزار و 642 نفر افزایش یافت.

در گزارش روزنامه گاردین ضمن جلب دقت به این موضوع که تعداد انگلیسی های مهاجرت کننده به اتحادیه اروپا که در  کشورهای عضو این اتحادیه موفق به دریافت حق تابعیت گردیدند 500 درصد افزایش یافته است اعلام گردید: انگلیسی‌ها بیشتر مهاجرت به آلمان و دریافت شهروندی این کشور را ترجیح میدهند.

در گزارش روزنامه مذکور تاکید گردید: پس از همه پرسی برگزیت در سال 2016، 31 هزار و 600 شهروند انگلیسی به تابعیت آلمان پذیرفته شده و آلمان با این رقم بیشترین افزایش معادل با 2000 درصد را تجربه کرده است.

انگلستان در همه پرسی برگزیت در سال 2016، با 52 درصد رای مثبت در مقابل 48 درصد رای منفی تصمیم به جدایی از اتحادیه اروپا گرفته بود.خبرهای مرتبط