وکیل اهل جامو و كشمیر كه در هند زندانی شده بود آزاد می شود

گزارش شده است كه ميان عبدالقيوم، رئيس انجمن وكلاي دادگاه عالي جامو و كشمير، كه در 4 آگوست 2019 بازداشت شده بود، پس از انقضاي بازداشتش، در 6 آگوست آزاد خواهد شد

1463141
وکیل اهل جامو و كشمیر كه در هند زندانی شده بود آزاد می شود

گزارش شده است كه ميان عبدالقيوم، رئيس انجمن وكلاي دادگاه عالي جامو و كشمير، كه در 4 آگوست 2019 بازداشت شده بود، پس از انقضاي بازداشتش، در 6 آگوست آزاد خواهد شد.

توشار مهتا دادستان کل، به دادگاه گفت که بازداشت فعلی قیوم طبق قانون امنیت عمومی (PSA) در تاریخ 6 اوت به پایان می رسد و دولت آن را تمدید نخواهد کرد. در این چارچوب انتظار می رود قیوم 73 ساله آزاد شود.

از طرف دیگر، وکلای قیوم خواستار آزادی رئيس انجمن وكلاي دادگاه عالي جامو و كشمير در اسرع وقت شدند.

میان عبدالقیوم در 4 آگوست 2019، روز قبل از برداشته شدن وضعیت ویژه جامو و کشمیر، بازداشت شد.

با اصلاح قانون اساسی مصوب 5 اوت سال گذشته، هند وضعیت ویژه جامو و کشمیر را لغو کرد، حکومت ایالتی را لغو کرد و منطقه را به دو سرزمین اتحاد جداگانه وابسته به مرکز تقسیم کرد.خبرهای مرتبط