سیل در نیجریه: 26 کشته

در نتیجه بارش شدید باران در نیجریه سیل به میان آمده و منجر به مرگ 26 تن گردید.

1462393
سیل در نیجریه: 26 کشته

در آبوجا پایتخت نیجریه و شهر نیگار این کشور، در نتیجه بارش شدید باران سیل به میان آمده و منجر به مرگ 26 تن گردید.

آلحاجی ابراهیم احمد اینگا مدیر آژانس مدیتریت وضعیت اضطراری نیگار، ابراز داشت که به دلیل سیل مذکور 11 تن جانشان را از دست داده و 6 تن نیز مفقود شده اند.

اینگا با اظهار اینکه فعالیتهای تجسس و نجات در منطقه ادامه دارد، اعلام داشت که در نتیجه سیل مذکور، هزاران تن بی خانمان شده اند.

لازم به ذکر است در نتیجه سیل به میان آمده در مناطق سولجا و گواگوالادا که حومه پایتخت میباشند، 15 تن که یک زن باردار نیز در میانشان بوده است، جانشان را از دست داده و 30 تن نیز مفقود شده اند.خبرهای مرتبط