پروفسور یونانی به دنبال بیان درست یک فاصله جغرافیایی اخراج شد

دکتر کریستوس روزاکیس، پس از بیان اینکه جزیره  مئیس،  به ترکیه نزدیکتر از یونان است از شورای عالی علوم اخراج شد.

1460926
پروفسور یونانی به دنبال بیان درست یک فاصله جغرافیایی اخراج شد

پروفسور دکتر کریستوس روزاکیس در یک برنامه تلویزیونی در یونان ، پس از بیان اینکه جزیره مئیس، (Meis)  به ترکیه نزدیکتر از یونان است از شورای عالی علوم این کشور اخراج شد.

روزاکیس، استاد دانشگاه آتن ، با حضور در یک برنامه تلویزیونی در یونان گفت که جزیره مئیس به ساحل ترکیه نزدیکتر است.

در حالیکه مجری برنامه می کوشید تا اثبات کند که این جزیره سرزمینی یونانی است روزاکیس اظهار داشت:

"مسئله اصلی این است که مئیس به ساحل ترکیه بسیار نزدیک است. طول سواحل روبروی این جزیره بیشتر است و یکی از معیارهای اصلی برای تعیین خطوط مرزهای فلات قاره طول سواحل مقابل است" .

مجری از روزاکیس پرسید:

"پس آیا این اشتباه است که آبهای سرزمینی یونان میتواند در حال حاضر به 12 مایل دریایی گسترش یابد؟" و روزاکیس در پاسخ گفت:

"شما باید درک کنید که یونان در حال حاضر توانایی اعلام پهنای 12 مایل برای آبهای سرزمینی خود را ندارد ، زیرا چنین اقدامی تمام دریای اژه را فلج می کند."

روزاکیس پس از این اظهارات آکادمیک خود از شورای عالی علوم یونان اخراج شد.خبرهای مرتبط