شش نفر در سیل ناشی از بارندگی شدید در نیجریه جان خود را از دست دادند

الحاجی علی بشیر دبیرکل آژانس اضطراری و توانبخشی ایالت کانو گفت: بارش بارانهای شدید در 2 روز گذشته در استان باعث جاری شدن سیل شده است

1460469
شش نفر در سیل ناشی از بارندگی شدید در نیجریه جان خود را از دست دادند

 

شش نفر در سیل ناشی از بارندگی شدید در ایالت کانو نیجریه جان خود را از دست دادند.

الحاجی علی بشیر دبیرکل آژانس اضطراری و توانبخشی ایالت کانو گفت: بارش بارانهای شدید در 2 روز گذشته در استان باعث جاری شدن سیل شده است.

بشیر اظهار داشت: در این فاجعه 6 نفر جان خود را از دست دادند و بسیاری از مردم گم شدند.

بشیر با بیان اینکه بسیاری از خانه ها آسیب دیده اند و خسارات مادی در سیل رخ داده است، گفت: صدها نفر آواره شده اند.

بشیر اعلام نمود که اقدامات جستجو و نجات در منطقه آغاز شده است، و نگرانی از افزایش تعداد تلفات وجود دارد.

 خبرهای مرتبط