دومین روز نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل آغاز شد

رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا برای مذاکره درمورد برنامه بسته نجات برای مقابله با پیامدهای اقتصادی نوع جدیدی از ویروس کرونا (کووید-19) و بودجه آینده گرد هم آمدند

1457417
دومین روز نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل آغاز شد

رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا برای مذاکره درمورد برنامه بسته نجات برای مقابله با پیامدهای اقتصادی نوع جدیدی از ویروس کرونا (کووید-19) و بودجه آینده گرد هم آمدند.

دومین روز نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک آغاز شد.

در این اجلاس که به ریاست چارلز میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا برگزار می شود، روسای دولت یا حکومت 27 کشور عضو و اورسولا فون دره لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا حضور داشتند.

در این اجلاس، پیش نویس "چارچوب مالی چند ساله" با موضوع بودجه 1.1 تریلیون یورویی مربوط به سالهای 2021-2027  و برنامه بسته نجات اقتصادی به ارزش 750 میلیارد یورو برای مقابله با اثرات اقتصادی ویروس کرونا (Kovid-19)، توسط رهبران اروپایی مورد بحث قرار می گیرد.

در این چارچوب رهبران درباره برنامه نجات اقتصادی، میزان کمک هزینه ها و وام ها و مکانیزم های حسابرسی، صحبت خواهند کرد.

رهبران با بررسی بودجه اتحادیه اروپا برای دوره 2027-2021 سعی خواهند کرد تا چارچوب بودجه، حوزه های مصرف و میزان مشارکت کشورهای عضو در بودجه آینده را مشخص کنند.

به منظور ایجاد یک موضع مشترک درمورد بسته نجات و بودجه آینده، پیش بینی می شود که فرایند مذاکره دشواری بین کشورهای اتحادیه اروپا جریان یابد.خبرهای مرتبط