به دلایلی نامعلوم در کلیسای تاریخی نانت فرانسه آتش سوزی رخ داد

شمار زیادی از آتش نشانان برای خاموش کردن آتش تلاش می کنند

1457372
به دلایلی نامعلوم در کلیسای تاریخی نانت فرانسه آتش سوزی رخ داد

به دلایلی نامعلوم در کلیسایجامع تاریخی نانت فرانسه آتش سوزی رخ داد.

شمار زیادی از آتش نشانان برای خاموش کردن آتش تلاش می کنند.

سال گذشته نیز در کلیسای نوتردام در پایتخت پاریس که از سمبول های کشورمی باشد، آتش سوزی رخ داده بود.خبرهای مرتبط