تظاهرات اعتراضی به اصلاحات قانون اساسی در روسیه

درروسیه برعلیه اصلاح قانون اساسی که به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اجازه داد تا سال 2036 فعالیت کند، تظاهرات اعتراضی غیرمجاز برگزار شد

1456244
تظاهرات اعتراضی به اصلاحات قانون اساسی در روسیه

درروسیه برعلیه اصلاح قانون اساسی که به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اجازه داد تا سال 2036 فعالیت کند، تظاهرات اعتراضی غیرمجاز برگزار شد.

تقریبا هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردند که بیش از 4 ساعت در میدان پوشکینسایا در پایتخت مسکو به طول انجامید.

معترضین که برعلیه پوتین شعار می دادند، برای ابطال نتایج رفراندوم که قانون اساسی را در این کشور تغییر داده است، امضا جمع آوری کردند.

معترضین پس از تظاهرات به ساختمان وزارت کشور روسیه در خیابان پترووکا راهپیمایی کردند.

در طی راهپیمایی، پلیس با مداخله در جمع تظاهرکنندگان،  130 نفر را بازداشت کرد.

اعتراض غیرمجاز به قانون اساسی در خیابان سن پترزبورگ  روسیه برگزار شد.

رفراندوم، که شامل اصلاحیه قانون اساسی بود و سیستم سیاسی کشور را تغییر داد، به پوتین اجازه داد ریاست جمهوری را تا سال 2036 ادامه دهد، بین 25 ژوئن و 1 ژوئیه برگزار شد.خبرهای مرتبط