" آگیت " حمله ارمنستان به آذربایجان را محکوم کرد

روسای همردیف گروه مینسک سازمان همکاری و امنیت اروپا (آگیت) ضمن محکوم کردن حمله ارمنستان به آذربایجان، طرفین را به اتخاذ تدبیر برای جلوگیری از افزایش تنش فراخواند

1454388
" آگیت " حمله ارمنستان به آذربایجان را محکوم کرد

روسای همردیف گروه مینسک سازمان همکاری و امنیت اروپا (آگیت) ضمن محکوم کردن حمله ارمنستان به آذربایجان، طرفین را به اتخاذ تدبیر برای جلوگیری از افزایش تنش فراخواند.

ایگور پوپوف روس، استفان ویسکونتی فرانسوی، اندرو شوفر امریکایی روسای گروه مینسک آگیت در رابطه با درگیریهای در حال ادامه در منطقه تووز در مرز آذربایجان – ارمنستان بیانیه ای منتشر کردند.

در بیانیه ضمن اظهار تاسف و تاثر بخاط تلفات جانی در درگیریها، گفته شد، نقض آتش بس را محکوم می کنیم. از طرفین می خواهیم که برای جلوگیری از افزایش بیشتر تنش، تمامی تدابیر لازمه منجمله استفاده از کانال های ارتباط مستقیم موجود فی مابین را اتخاذ بکنند.

گروه مینسک با هدف تشویق و میانجیگری بین طرفین برای حل اختلاف ارمنستان – آذربایجان و مسئله قره باغ کوهستانی از طرق صلح آمیز، در سال 1992 تاسیس یافت.

گروه مینسک آگیت که روسیه، فرانسه و امریکا ریاست همردیفی آنرا به پیش می برند، برغم اقدام مکرر ظرف 28 سال گذشته، نتیجه ملموسی در راستای حل مسئله قره باغ کوهستانی بدست نیاورده است.خبرهای مرتبط