600 تروریست نادم آزاد شد

"600 تروریست عضو بوکو حرام که در ایالتهای آداماوا و یوبه دستگیر شده بودند پس از دریافت کمکهای روانی لازم آزاد شدند"

1454905
600 تروریست نادم آزاد شد

در نیجریه 600 تروریست نادم عضو گروه تروریستی بوکو حرام آزاد شد. 
بامیدله شافا سخنگوی Operation Safe Corridor گفت:
"600 تروریست عضو بوکو حرام که در ایالتهای آداماوا و یوبه دستگیر شده بودند پس از دریافت کمکهای روانی لازم آزاد شدند".
شافا اعلام کرد تروریستهای سابق آزاد شده در خصوص عدم مشارکت مجدد در گروه تروریستی سوگند یاد کرده اند.
وی با یادآوری اینکه 1400 تروریست پشیمان بوکو حرام پیشتر آزاد شده اند گفت هم اکنون 280 تروریست در حال دریافت کمکهای توانبخشی هستند.    خبرهای مرتبط