" راهپیمایی صلح " به پایان رسید

راهپیمایی صلح در گورستان یادواره ای پوتوچاری پایان یافت

1453065
" راهپیمایی صلح " به پایان رسید
srebrenica.jpg
srebrenica soykirimi potocari cenazeler.jpg
Srebrenica.jpg

راهپیمایی صلح در گذرگاهی که غیرنظامیان بوشناک برای نجات از نسل کشی سال 1995 با هدف رسیدن به توزلا از راه جنگلی، از آن استفاده کرده بودند، در گورستان یادواره ای پوتوچاری به پایان رسید.

در این راهپیمایی که در چهارچوب برنامه های گرامیداشت 25 امین نسل کشی که طی آن واحدهای صرب حداقل 8 هزار و 372 بوشناک غیرنظامی را به قتل رساندند، امسال بدلیل ویروس کووید 19 حدود 400 نفر شرکت جستند. مادران صرببستانی در نزدیکیهای گورستان از شرکت کنندگان در راهپیمایی استقبال کردند.

شرکت کنندگان در راهپیمایی صلح که امسال برای 16 امین بار ترتیب یافت، بعد مسافرت سخت 3 روزه وارد گورستان یادواره ای پوتوچاری شده و برای قربانیان نسل کشی دعا کردند.

در پی اشغال سربرنیتسا واقع در شرق بوسنی هرزگوین در 11 ژوئیه 1995 از سوی واحدهای صرب با فرماندهی راتکو ملادیچ، بوشناک های غیرنظامی که  به سربازان  هلندی  در بنیه سازمان ملل پناه برده بودند، بعدها به صرب ها تحویل داده شدند.

صرب ها که به رسیدن زنان و کودکان به منطقه تحت کنترل سربازان بوشناک اجازه داده بودند، حداقل 8 هزار و 372 مرد بوشناک را در اراضی جنگلی، کارخانه ها و انبارها به قتل رسانده و در گورهای جمعی دفن کرده بودند.

در فعالیتهایی که بعد از جنگ با هدف یافتن مفقودین آغاز گردید، اجساد قربانیان پیدا شده در گورهای جمعی بعد از تثبیت هویت، هر سال در 11 ژوئیه در گورستان یادواره ای پوتوچاری طی مراسمی بخاک سپرده می شوند.

امسال نیز 9 قربانی نسل کشی دیگر بعد از تثبیت هویت و تائید نزدیکانشان بخاک سپرده شدند.خبرهای مرتبط