بلغارستان و کروواسی نیز از یورو استفاده خواهند کرد

بلغارستان و کروواسی به مکانیزم نرخ ارزی اروپا که اولین مرحله روند گذر به واحد پول یورو می باشد، ملحق شدند

1453059
بلغارستان و کروواسی نیز از یورو استفاده خواهند کرد

بلغارستان و کروواسی به مکانیزم نرخ ارزی اروپا که اولین مرحله روند گذر به واحد پول یورو می باشد، ملحق شدند.

هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا اعلام داشت، لوا واحد پول بلغارستان و کونا واحد پول کروواسی با بجای آوردن معیارهای لازمه در روند گذر به یورو، وارد مکانیزم نرخ ارزی اروپا که " اتاق انتظار " نام دارد، شدند.

بلغارستان و کروواسی در پی این روند، بعد از 2 سال انتظار در مکانیزم مذکور از یورو استفاده خواهند کرد.خبرهای مرتبط