مجسمه اندیشمند ضد برده داری در نیویورک تخریب شد

تندیس فردریک داگلاس که در قرن نوزدهم خواستار لغو برده داری بود ، در روچستر نیویورک تخریب شد.

1449956
مجسمه اندیشمند ضد برده داری در نیویورک تخریب شد

تندیس فردریک داگلاس ، یکی از اندیشمندان و رهبران آفریقایی تبار آمریکا که در قرن نوزدهم خواستار لغو برده داری بود ، در روچستر نیویورک تخریب شد.

در بیانیه صادر شده از سوی مرکز پلیس محلی اعلام شده است که مجسمه فردریک داگلاس که در پارک میپل وود قرار داشت ، توسط افراد ناشناس کنده شده و به ساحل رودخانه جاینز ، در فاصله 150 متری سکوی مجسمه برده شده و در کنار رود رها شده است.

در این بیانیه آمده است که این مجسمه آسیب دیده و بخشی از قسمتهای آن از بین رفته است.

کاروین ایسون ، فعالی که هدایت کارزار قرار دادن مجسمه در این پارک را بر عهده داشت، گفت: "آیا این اقدام پاسخی است به اقدامات صورت گرفته علیه مجسمه های نیروهای کنفدراسیون در خلال جنگ داخلی آمریکا؟ من هم دچار یاس شدم و هم بیشتر از ان دچار تاسف."

ایسون گفت: با توجه به اینکه این مجسمه آنقدر آسیب دیده که نمی توان آن را تعمیر کرد تصمیم داریم تا مجسمه جدیدی جایگزین آن کنیم.

داگلاس که مادرش یک زن برده آفریقایی و پدرش سفیدپوست صاحب مادرش بود پس از فرار از مزرعه خود در سن 20 سالگی ، عمر خود را صرف مبارزه با برده داری کرد.

داگلاس روزنامه "ستاره شمالی" را در شهر روچستر منتشر کرد و در همایش ها و سخنرانی هایی که در آن حضور داشت ، نظرات خود را در مورد ضرورت لغو برده داری ابراز کرد.

وی با سازمان نژادپرست كو كلوكس كلان که مدافع برده داری بود در صفوف ایالتهای شمالی كه طرفدار لغو برده داری بودند در خلال جنگهای داخلی آمریکا جنگید.

این اندیشمند آفریقایی تبار آمریکا در 5 ژوئیه 1852 در روچستر با عنوان "4 ژوئیه برای یک برده چه معنی دارد؟" سخنرانی ای تاریخی ایراد کرد.خبرهای مرتبط