استقرار نیروهای هندی در منطقه لداخ شرقی

هندوستان در منطقه لداخ شرقی محل تنش بعد از درگیری مرزی با چین، توپهای اوبوس و تانک مستقر کرد

1446205
استقرار نیروهای هندی در منطقه لداخ شرقی

هندوستان در منطقه لداخ شرقی محل تنش بعد از درگیری مرزی با چین، توپهای اوبوس و تانک مستقر کرد.

براساس گزارش هندوستان تایمز، هندوستان در دشت گالوان و در طول خط کنترل بالفعل هزار و 597 کیلومتری بین دو کشور، توپهای 155 میلیمتری اوبوس و تانک تی – 90 مستقر کرده است.

در حالیکه گام مذکور هندوستان بعنوان اقدامی برای تاسیس صلح در منطقه ارزیابی می شود، گفته میشود، تانکها با هدف تدبیری در مقابل هر گونه وضعیت منفی استقر گردیده اند.

در پی وقوع درگیری مرزی با چین، ادعا گردید که هندوستان در لداخ واقع در کوههای هیمالیا سیستم دفاع موشکی زمین به هوا جای داده است.

در درگیری مرزی بین هندوستان و چین در منطقه لداخ در 15 ژوئن، 20 سرباز هندی جانه خود را از دست داده بودند.  خبرهای مرتبط