یک گروه اقدام به آتش کشیدن مجلس فدرال آلمان کردند

پنجره چوبی جبهه شرقی مجلس فدرال در نیمه شب با ریخته شدن مایع سوختی به آتش کشیده شد

1445299
یک گروه اقدام به آتش کشیدن مجلس فدرال آلمان کردند

افرادی با هویت نامعلوم در آلمان اقدام به آتش کشیدن ساختمان مجلس فدرال Reichstag کردند. 

پلیس برلین در گفتگو با رسانه های محلی اعلام کرد، پنجره چوبی جبهه شرقی مجلس فدرال در نیمه شب با ریخته شدن مایع سوختی به آتش کشیده شده است. 

بر اساس این اطلاعیه، آتش از سوی ماموران سازمان پلیس فدرال مهار شده است. 

عاملین آتش سوزی از محل متواری شده  تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. 

 خبرهای مرتبط