تحقیقات در مورد 30 هزار نفر مظنون به کودک آزاری در آلمان

در شهر برگیش گلادباخ، نوردراین-وستفالن آلمان، پلیس به ظن کودک آزاری در مورد 30.000 نفر تحقیقات آغاز کرد

1445570
تحقیقات در مورد 30 هزار نفر مظنون به کودک آزاری در آلمان

در  شهر برگیش گلادباخ، نوردراین-وستفالن آلمان، پلیس به ظن کودک آزاری  در مورد 30.000 نفر تحقیقات آغاز کرد.

پتر بیزنباخ وزیر دادگستری نوردراین-وستفالن در کنفرانس مطبوعاتی در دوسلدورف، علام کرد که روندی علیه این افراد در شبکه کودک آزاری آغاز شده است.

وزیر بینزباخ خاطرنشان کرد: در تحقیقات در مورد مظنونان از روشهای فنی که برای دزدان سایبری، تروریست ها و فروشندگان مواد مخدر استفاده می شود، بهره گیری خواهد شد.

بیزنباخ گفت: مأموران تحقیق براساس آدرس IP، هویت كسانی كه سعی داشتند ناشناس پنهان بمانند را فاش خواهند کرد.

بیزنباخ با بیان اینکه پس از حادثه مذکور در شهر برگیش گلادباخ، مقامات در حال جمع آوری مدارک هستند، گفت: تحقیقات انجام شده در سراسر ایالت در سراسر کشور نیز گسترش خواهد یافت.خبرهای مرتبط