سازمان ملل خواستار اعلام آتش بس در یمن شد

مارتین گریفیتس، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن بیانیه ایی در این زمینه صادر کرد

1440720
سازمان ملل خواستار اعلام آتش بس در یمن شد

مارتین گریفیتس، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن  ضمن جلب دقت به ادامه درگیری های خونین در یمن ، از طرفین خواستار پایان بخشی به خشونت ها و وضعیت جنگی در این کشور گردید.

گریفیتس با انتشار یک بیانیه کتبی در مورد وضعیت اخیر در یمن اعلام کرد : ادامه درگیرها در یمن شرایط زندگی را برای مردم این کشور دشوار تر ساخته است .

وی با تاکید بر اینکه درگیری ها مغایر با مذاکرات صلح مورد حمایت سازمان ملل که برقراری صلح بین طرفین در مورد هدف قرار داده ، می باشد اعلام کرد : یکبار دیر طرفین را برای متوقف ساختن درگیری ها به برداشتن قدم های جدی ؛ برقراری دیالوگ با سازمان ملل در راستای مذاکرات و تامین صلح دعوت می کنیم. امیدوارم که طرفین متخاصم از تلاش ها برای کسب خاک در یمن که موجب افزایش خشونت و درد و رنج در یمن خواهد شد ، منصرف می شوند.  

مارتین گریفیتس با تاکید بر اینکه درگیری ها موجب شده است تا امید مردم یمن به یاس مبدل شود اعلام کرد : مبارزه برای ادامه بقا در یمن با شیوع ویروس کروناغ که موجب فلاکت بزرگی در کشور شده ، سخت شده است.

از سوی دیگر وزیر صنایع و بازرگانی یمن در واکنش به کودتای گروههای مسلح مورد حمایت امارات متحده عربی بر علیه حکومت این کشور و تجزیه خاکهای یمن از مقام خود استعفا کرد.

در یمن که از مدتها پیش صحنه بی ثباتی سیاسی است ، حوثی های مورد حمایت ایران از سال 2014 بدین طرف کنترل صنعا و برخی از مناطق را در دست دارند.

نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان از ماه مارس سال 2015 بدین طرف از حکومت یمن بر علیه حوثی ها حمایت می کنند.خبرهای مرتبط