حمله مردان مسلح ناشناس در نیجریه

در حمله مسلحانه در ایالت بنوئه در نیجریه ده نفر کشته شد

1436133
حمله مردان مسلح ناشناس در نیجریه

در حمله مسلحانه در ایالت بنوئه در نیجریه ده نفر کشته شد.

به گفته یکی از مقامات محلی در این ایالت ، روستائیان به هنگام باز گشت از مزارع مورد حمله مردان مسلح ناشناس قرار گرفتند.

در این حمله ده نفر کشته شده و عده کثیری مجروح شد.

وی ضمن اشاره به اینکه مجروحین به بیمارستان منتقل شدند گفت : نیروهای امنیتی به منطقه اعزام شده و تحقیقاتی در رابطه با حادثه آغاز شده است.خبرهای مرتبط