هزاران فرانسوی با اعتراض به ضد نژادپرستی به کوچه و خیابنها ریختند

هزاران فرانسوی دیشب برای اعتراض به رفتارهای خشونت آمیز پلیس این کشور و قتل " آدام ترائوره " جوان 24 ساله سیاهپوست فرانسوی در سال 2016 به خیابانها ریختند

1428469
هزاران فرانسوی با اعتراض به ضد نژادپرستی به کوچه و خیابنها ریختند

هزاران فرانسوی دیشب برای اعتراض به رفتارهای خشونت آمیز پلیس این کشور و قتل " آدام ترائوره " جوان 24 ساله سیاهپوست فرانسوی در سال 2016 به خیابانها ریختند.

تظاهرات کنندگان علیرغم ممنوعیت استانداری پاریس در مورد ترتیب تجمعات و گردهم آیی ها با در خواست عدالت همگانی برای آدام در مقابل دادگستری تجمع کرده و خشونت پلیس را مورد اعتراض قرار دادند.

پلیس با پرتاب گاز فلفل سعی نمود تا حدود 20 هزار تظاهرات کننده را پراکنده سازد.

گروهی از این تظاهرات کنندگان بسوی سفارت آمریکا در پاریس راه پیمایی کردند.

تظاهرات کنندگان معترض به حکومت آمریکا بعلت کشته شدن جورج فلوید در مقابل سفارت این کشور در پاریس تحصن نمودند.

شهربانی پاریس اعلام کرد در جریان این تظاهرات ، 18 نفر بازداشت شدند. 

آمریکا در پی کشته شدن جورج فلوید شهروند سیاهپوست آمریکایی به تاریخ 25 ام ماه می در این کشور در نتیجه رفتار خشونت بار پلیس صحنه موج تظاهرات گسترده ، درگیری ها و چپاول در شهرهای مختلف می باشد.

آدام ترائوره شهروند سیاهپوست فرانسوی نیز در سال 2016 چنان جورج فلوید در حین بازداشت از سوی پلیس خفه شده و جان باخته بود.

در مورد مامورین پلیس عامل این حادثه تحقیقاتی آغاز نشده و روند رسیدگی به دعوی نیز علیرغم گذشت 4 سال هنوز هم به إتمام نرسیده است.خبرهای مرتبط