ترامپ بخشنامه ای که سایتهای اجتماعی را به شکلی حقوقی مسئول مطالب منتشر شده درآن میکند، امضا کرد

دونالد ترامپ بخشنامه ای که تنظیماتی جدید در رابطه با سایتهای اجتماعی در آن انجام شده است را طی مراسمی در کاخ سفید امضا کرد

1425377
ترامپ بخشنامه ای که سایتهای اجتماعی را به شکلی حقوقی مسئول مطالب منتشر شده درآن میکند، امضا کرد

دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بخشنامه ای که سایتهای اجتماعی را به شکلی حقوقی مسئول مطالب منتشر شده درآن میکند، امضا نمود.

دونالد ترامپ بخشنامه ای که تنظیماتی جدید در رابطه با سایتهای اجتماعی در آن انجام شده است را طی مراسمی در کاخ سفید امضا کرد.

ترامپ که در مراسم سخنرانی نمود، ابراز داشت، قانونی که شرکتهای اینترنتی را مسئول مطالب منتشر شده در آن نمیدانست، تغییر میکند. سایتهای اجتماعی دیگر مسئول سانسورها و مطالب انتشاری از سوی کاربران خود خواهند بود.

وی در پاسخ به سوال یکی از روزنامه نگاران در رابطه با اینکه "آیا شما حساب تویتتری خود را میبندید؟" گفت: "اگر در این کشور رسانه ای عادل وجود داشت، با کمال میل این کاررا انجام میدادم ولی متاسفانه رسانه های ما عادل نمیابشند و من نیز از طریق این پلاتفرم به انسانهای بسیاری دستیابی دارم."

گفتنی است ترامپ که در رابطه با گزینه "اطلاعات را تصویب کن" در تویتتر، از عبارت "فعالیت سیاسی" استفاده میکند و بر این باور است که سایهای اجتماعی "عملکردی انحصاری" دارند، افزود: "اگر تویتتر شرکتی محترم نبود و حق حقوقی داشتم، تویتتر را میبستم. در این رابطه با وکلا دیدار میکنیم. روندی حقوقی اجرا خواهیم کرد."



خبرهای مرتبط