اتحادیه افریقا از آمریکا خواستار پایان بخشی به هر نوع تبعیض شد

موسی فاکی محمد رئیس کمیسیون اتحادیه افریقا از ایالات متحده آمریکا خواستار شد تا به هر نوع تبعیض در کشور پایان دهد

1425693
اتحادیه افریقا از آمریکا خواستار پایان بخشی به هر نوع تبعیض شد

موسی فاکی محمد رئیس کمیسیون اتحادیه افریقا از ایالات متحده آمریکا خواستار شد تا به هر نوع تبعیض در کشور پایان دهد.

وی با انتشار یک اطلاعیه کتبی ضمن محکوم ساختن خشونت پلیس که موجب کشته شدن جرج فلوید سیاهپوست این کشور در شهر مینیاپولیس آمریکا گردید ، به نزدیکان مقتول تسلیت گفت.

محمد ضمن یادآوری تصمیم متخذه از سوی اتحادیه افریقا در سال 1964 در قبال اعمال تبعیض بر علیه سیاهپوستان در آمریکا اعلام کرد : مقامات آمریکایی بمنظور از میان برداشتن هر نوع تبعیض نژادی و قومی بایستی تلاش های بیشتری و موثری تری بعمل آورند.

رئیس کمیسیون اتحادیه افریقا تاکید کرد : اتحادیه افریقا اعمال تبعیض بر علیه سیاهپوستان در آمریکا را که ادامه دارد ، رد می کند.خبرهای مرتبط