قطع روابط چین و آمریکا به تمامی جهان آسیب می رساند

لی که چیانگ نخست وزیر چین در پی نشست سالانه مجلس نماینده گان خلق چین به سوالات روزنامه نگاران پاسخ داد

1425409
قطع روابط چین و آمریکا به تمامی جهان آسیب می رساند

لی که چیانگ نخست وزیر چین در پی نشست سالانه مجلس نماینده گان خلق چین به سوالات روزنامه نگاران پاسخ داد.

نخست وزیر چین در مورد روابط کشور متبوعش با ایالات متحده آمریکا گفت : در روابط خود با آمریکا با برخی آزمونهای جدید مواجه هستیم ولی همکاری دو کشور چین و آمریکا به نفع دو طرف است ، درگیری و قطع روابط نه تنها به منافع دو کشور بلکه به تمامی کشورهای جهان آسیب می رساند.

وی ضمن تاکید به اهمیت روابط چین و آمریکا خاطر نشان ساخت : دو کشور در روابط اقتصادی ، تجاری ؛ علمی و انسانی دارای منافع مشترک گسترده ایی هستند. همکاری دو کشور به نفع هر دو طرف است. درگیری و قطع روابط تنها به ضرر دو کشور نبوده بلکه به تمامی کشورهای جهان آسیب می رساند.

وی افزود بروز برخی اختلافات اجتناب ناپذیر موجب نگرانی جهان شده است.

نخست وزیر چین در مورد ادعاهای آغاز جنگ سرد بین آمریکا و چین نیز گفت : ما همیشه به لزوم دوری از جنگ سرد تاکید کردیم. قطع روابط دو اقتصاد مهم و بزرگ جهان هیچ نفعی برای کسی نخواهد داشت. از این امر تمامی جهان آسیب می بیند.خبرهای مرتبط