سازمان رهایی بخش فلسطین: به توافقنامه حاصله با اسرائیل پایبند نخواهیم بود

سازمان رهایی بخش فلسطین اعلام کرد که به توافقنامه حاصله با اسرائیل پایبند نخواهند بود

1424890
سازمان رهایی بخش فلسطین: به توافقنامه حاصله با اسرائیل پایبند نخواهیم بود

سازمان رهایی بخش فلسطین اعلام کرد که به توافقنامه حاصله با اسرائیل پایبند نخواهند بود.

این سازمان اعلام کرد که از سخنان محمود عباس رئیس جمهور دولت فلسطین در رابطه با طرح الحاق واحدهای مسکونی غیرقانونی یهودی نشین در کرانه باختری از سوی اسرائیل، حمایت میکنند.

بر اساس بیانیه صادره از سوی این سازمان، اعلام گردید که همه توافقنامه ها با اسرائیل را لغو کرده و به انها پایبند نخواهند بود.

لازم به ذکر است که محمود عباس رئیس جمهور فلسطین روز 19 می طی اجلاسی که با مقامات عالی فلسطین برای دیدار در رابطه با مسیری که در رابطه با طرح الحاق واحدهای مسکونی غیر قانونی یهودی نشین در کرانه باختری از سوی اسرائیل در پیش خواهند گرفت، ترتیب داده بود، اعلام کرده بود که همه توافقنامه ها و معاهدات با اسارئیل و امریکا منجمله توافقنامه امنیتی با امریکا را لغو کرده و بر آن پایبند نخواهند بود.

عباس با تاکید بر اینکه به راه حل دو دولتی که تاسیس دولت مستقل بر اساس مرزهای 1967 و با پایتخت بیت المقدس را پیش بینی میکند، پایبند میباشند، ابراز داشت که روند مورد بحث نه تنها برای امریکا بلکه برای میانجیگران بین المللی اجرا گردد.



خبرهای مرتبط