درگیری های قومی در سودان موجب کشته شدن صدها نفر گردید

درگیری بین دو گروه قومی در شمال شرقی سودان جنوبی موجب کشته شدن صدها نفر از جمله پرسنل یاری رسانی در طول پنج روز اخیر شده است

1421197
درگیری های قومی در سودان  موجب کشته شدن صدها نفر گردید

درگیری بین دو گروه قومی در شمال شرقی سودان جنوبی موجب کشته شدن صدها نفر از جمله پرسنل یاری رسانی در طول پنج روز اخیر شده است.

مدیر کمک های انسانی سازمان ملل متحد در سودان جنوبی ضمن محکوم ساختن حوادث خشونت بار در این کشور که در طول پنج روز اخیر موجب جان باختن سه مامور کمک رسانی شده است خواستار پایان یابی فوری درگیری ها شد.

وی ضمن جلب دقت به این موضوع که از 16 ام ماه می بدین طرف در نتیجه درگیری های شدید کشته و یا مجروح شده و عده کثیری از مردم منطقه ناگزیر از ترک خانه و کاشانه خود گردیدند تاکید کرد : حکومت سودان جنوبی بایستی از مامورین کمک رسانی که  جان خود را به خطر می اندازند ، حراست کند.

سودان جنوبی علیرغم پایان جنگ داخلی در این کشور در پی حصول تفاهم بین گروههای مخالف و حکومت باز هم صحنه درگیری های قومی می گردد.خبرهای مرتبط