واکنش القاراداغی به آتش سوزی در مسجد کپنهاگ

دبیرکل اتحادیه جهانی محققان مسلمان ، در رابطه با آتش سوزی رخ داده در مسجد مرکز اسلامی دانمارک افزود : "اذهان مسموم خطرناک تر از ویروس هستند."

1415851
واکنش القاراداغی به آتش سوزی در مسجد کپنهاگ

علی محی الدین القاراداغی ، دبیرکل اتحادیه جهانی محققان مسلمان ، در رابطه با آتش سوزی رخ داده در ساختمانی در دانمارک که شامل مسجد مرکز اسلامی دانمارک نیز هست افزود : "اذهان مسموم خطرناک تر از ویروس هستند."

وی این اظهارات را در حساب اجتماعی خود درباره آتش سوزی ای که در یک ساختمان 4 طبقه از جمله شامل مسجدی متعلق به مرکز اسلامی در کپنهاگ پایتخت دانمارک ، در شب 7 ماه مه رخ داد ، درج کرد.

القاراداغی در این خصوص اظهار داشت:"علی رغم تهدیدات نوع جدید کروناویروس (Kovid-19) ، برخی از ذهن های فاسد هستند که هنوز بسیار خطرناک تر از همه ویروس ها در جهان عمل می کنند."

وی خاطرنشان کرد که "به دلیل وقوع این حمله تروریستی نژادپرستانه"، این مرکز اسلامی در میانه سکوت جهان به تلی از خاک تبدیل شده است.

در دانمارک ، پنجشنبه شب گذشته در یک ساختمان 4 طبقه که از جمله شامل مسجدی متعلق به مرکز اسلامی دانمارک بود آتش سوزی رخ داد.

کارشناسان می گویند که این آتش سوزی احتمالا "عمدی" بوده است.
 خبرهای مرتبط