اوربان: قصد تاسیس "ایالات متحده اروپا" را دارند

"برخی از قدرتها به جای دولت ملی قصد تاسیس امپراتوری اروپا را دارند و از دولت مجارستان به دلیل عدم قبول آن انتقاد می کنند"

1413583
اوربان: قصد تاسیس "ایالات متحده اروپا" را دارند

ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان اعلام کرد برخی از قدرتها به جای دولت ملی قصد تاسیس "ایالات متحده اروپا" را دارند ولی خودشان نمی خواهند بخشی از آن باشند.
اوربان در سخنرانی هفتگی خود در رادیو دولتی مجارستان گفت برخی از قدرتها به جای دولت ملی قصد تاسیس امپراتوری اروپا را دارند و از دولت مجارستان به دلیل عدم قبول آن انتقاد می کنند.
وی با بیان اینکه کشورش به هیچ وجه بخشی از این امپراتوری نخواهد شد گفت:
"ما، می خواهیم مجارستان، مجارستان باقی بماند".
اوربان با اشاره به اینکه طرفداران امپراتوری در هر فرصت برای تضعیف دولت مجارستان تلاش می کنند گفت از سیاست مهاجرت و قانون وضعیت اضطراری حکومت نیز به همین دلیل انتقاد می کنند.
این قانون که با هدف مقابله با کووید 19 آماده شده بود از سوی احزاب مخالف به دلیل اینکه به دولت " قدرت انجام هر کار برای مدت نا محدود" را می دهد حمایت نشد.
جامعه بین الملل نیز از دولت مجارستان به شدت انتقاد کرده ود.    



خبرهای مرتبط