مخالفت حکومت سودان با استقرار نیروی جدید سازمان ملل در منطقه دارفور

حکومت سودان اعلام کرد طرفدار استقرار نیروی جدید سازمان ملل متحد در منطقه دارفور این کشور که سالیان مدیدی است با بحران انسانی مواجه است، نمی باشد

1407488
مخالفت حکومت سودان با استقرار نیروی جدید سازمان ملل در منطقه دارفور

حکومت سودان اعلام کرد طرفدار استقرار نیروی جدید سازمان ملل متحد در منطقه دارفور این کشور که سالیان مدیدی است با بحران انسانی مواجه است، نمی باشد.

وزارت امور خارجه سودان اعلام کرد : حکومت خارطوم بجای اعزام نیروی جدید سازمان ملل متحد به منطقه دارفور خواستار تغییر بافت نیروی مشترک سازمان ملل و اتحادیه افریقا موسوم به یونامید می باشد.

در این بیانیه ضمن اشاره به اینکه درخواست حکومت سودان برای تجدید نظر در رابطه سوان با یونامید کوچکترین امتیازدهی و یا مسامحه ایی را شامل نمی شود اعلام گردید : این به معنی انصراف از ارزشهای ملی و برآورد نیازهای مبرم با حمایت خارجی نمی باشد.

در بیانیه روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل ضمن تاکید بر اینکه وضعیت اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا ، روند صلح در سودان و عقب نشینی نیریوی صلح سازمان ملل از این کشور را تحت تاثیر قرار داده است اعلام گردید : هدف مان تامین سهولت برای اسقترار نیروی جدید سازمان ملل در آینده در سودان برای حمایت هر چه بهتر از مردم این کشور است.

شایان ذکر است که در منطقه دارفور سودان از سال 2003 بدین طرف جنبش هایی مانند " عدالت و مساوات " ، " جنبش نجات سودان " و " ارتش رهایی بخش خلق سودان " بر علیه حکومت این کشور مبارزه مسلحانه بعمل می آوردند.

نیروی مشترک سازمان ملل و اتحادیه افریقا موسوم به یونامید متشکل از هزاران نیروی امنیتی و سربازان کشورهای مختلف جهان از سال 2008 بدین طرف در سودان انجام وظیفه می کند.

این در حالیست که رئیس دولت سودان جنوبی که بین حکومت سودان و گروههای مسلح برای انجام مذاکرات صلح نقش میانجی ایفا می کند ، طرفین را قبل از نهم ماه می برای امضای قرار داد صلح به انعطاف پذیری دعوت کرده بود.خبرهای مرتبط