سازمان ملل: بازگشت به وضعیت عادی گذشته امکان ناپذیر است

سازمان ملل متحد اعلام داشت که پس از پاندمی کروناویروس نوع جدید بازگشت به "وضعیت عادی گذشته" امکان ناپذیر میباشد و حکومتها برای تاسیس روش اقتصادی جدید و افزایش استخدامها، باید وارد عمل شوند.

1406987
سازمان ملل: بازگشت به وضعیت عادی گذشته امکان ناپذیر است

سازمان ملل متحد اعلام داشت که پس از پاندمی کروناویروس نوع جدید بازگشت به "وضعیت عادی گذشته" امکان ناپذیر میباشد و حکومتها برای تاسیس روش اقتصادی جدید و افزایش استخدامها، باید وارد عمل شوند.

سازمان ملل نقشه راهی که در دوره این همه گیری، برای بهبود وضعیت اقتصادی و حفظ  میزان استخدامها، باید در پیش گرفته شود را اعلام کرد.

طی بیانیه مذکور که در آن رکود اقتصادی تاریخی ناشی از کووید 19 و افزایش میزان بیکاری در سطحی رکوردی نیز مورد بحث قرار گرفت، بر این نکته که اکثرا کشورهای فقیر تحت تاثیر بحرانهای انسانی قرار گرفته اند نیز اشاره گردید.

در این بیانیه با تاکید بر اینکه برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی پس از این بحران حمایت فوق العاده بین المللی و تعهدات بین المللی مورد نیاز میباشد، گفته شد: "جوامع و اقتصادها نیازمند راهی بهتر از وضعیت گذشته، مداومتر و دارای برابری جنسی بیشتر میباشند."

همچنین در این بیانیه با اعلام اینکه وضعیت به حالت عادی گذشته بازنخواهد گشت ودولتها برای تاسیس روش اقتصادی جدید و افزایش استخدامها، باید وارد عمل گردند، به سخنان آنتونیو گوترس دبیر کل سازمان ملل مبنی بر اینکه "همه آنچه که در حین بحران و پس از آن انجام میدهیم، باید در راستای تاسیس اقتصادهای مقاوم، جامع و مداوم در مقابل پاندمی، تغییرات اقلیمی و دیگر مشکلات جهانی باشد." نیز جای داده شد.خبرهای مرتبط