وزیر دارایی فرانسه: امسال بدترین رکود اقتصادی را تجربه خواهیم کرد

برونو لو مر وزیر دارایی فرانسه اعلام داشت، کشورمان امسال بزرگترین رکود اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم را تجربه خواهد کرد

1392396
وزیر دارایی فرانسه: امسال بدترین رکود اقتصادی را تجربه خواهیم کرد

برونو لو مر وزیر دارایی فرانسه اعلام داشت، کشورمان امسال بزرگترین رکود اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم را تجربه خواهد کرد.

لو مر طی سخنانی در مجلس سنای فرانسه اظهار داشت، ویروس کووید 19 اقتصاد را در مقیاس بزرگی تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد.

لو مر گفت، بدترین رشد اقتصادی فرانسه در سال 2009 به میزان 2 ممیز 2 درصد بود که امسال احتمالا این رقم بسیار کمتر خواهد بود. این وضعیت بعد شوک اقتصادی را نشان می دهد.

حکومت در تجدید بودجه وضعیت فوری ماه گذشته، رکود اقتصادی 1 درصدی را تخمین زده بود، فقط بعدها اعلام کرده بود که مجبور به تنظیم این رقم می باشد.خبرهای مرتبط