وحشت ناشی از فرار دویست فرد الوده به کرونا در گینه

فرار 200 فرد آلوده به ویروس کرونا که در شهر لابه در نزدیکی مرز گینه ـ سنگال در قرنطینه بودند ، موجب رعب و وحشت در منطقه گردید

1392368
وحشت ناشی از فرار دویست فرد الوده به کرونا در گینه

فرار 200 فرد آلوده به ویروس کرونا که در شهر لابه در نزدیکی مرز گینه ـ سنگال در قرنطینه بودند ، موجب رعب و وحشت در منطقه گردید.

بموجب گزارش " Information Group Future Media " یکی از رسانه های گروهی مهم منطقه ، از 318 نفری که بعلت تماس با یک فرد ناقل ویروس کووید ـ 19 در یک مرکز بهداشتی تحت قرنطینه بودند، 200 نفر فرار کرده است.

فعالیت های تجسس برای یافتن فراریان ادامه داشته و مقامات محلی در منطقه از مردم خواستند تا بویژه در قبال خارجیانی که از مناطق مرزی به کشور رخنه می کنند ، محتاطانه عمل کنند.خبرهای مرتبط