استاین مایر در خصوص کووید -19 مردم را به همیاری دعوت کرد

اشتاین مایر در پیام ویدیویی خود با یادآوری اینکه از دوره ای مشکل عبور می کنند، گفت: "این بحران ترس های اعماق ما را برانگیخت."

1389988
استاین مایر در خصوص کووید -19 مردم را به همیاری دعوت کرد

فرانک-والتر اشتاین مایر رئیس جمهور آلمان، خواستار کمک های اجتماعی در مبارزه با نوع جدید ویروس کرونا (کووید-19) شد.

اشتاین مایر در پیام ویدیویی خود با یادآوری اینکه از دوره ای مشکل عبور می کنند، گفت: "این بحران ترس های اعماق ما را برانگیخت."

اشتاین مایر، با الگو نشان دان کسانی که سعی در کمک به دیگران دارند، گفت:

'' چند مثال این را به ما نشان می دهد. شاید ما بتوانیم محکوم به انزوا باشیم، اما هرگز به عدم تحرک محکوم نخواهیم شد ».

مایر رئیس جمهور آلمان با یاد آوری سخن دکتر کلودیا به وی مبنی بر اینکه : "این بحران جنبه خوبی دارد، اکنون ما می توانیم یکدیگر را بهتر بشناسیم." گفت:

" اگر می خواهیم همدیگر را بهتر بشناسیم، بیایید بهترین طرف خود را به یکدیگر نشان دهیم، انسانیت را به یکدیگر نشان دهیم و در همبستگی باشیم. اگر بتوانیم به این هدف دست یابیم، جامعه ما در این بحران تجزیه نمی شود بلکه برعکس، به هم یکدیگر نزدیک خواهد شد.

اشتاین مایر با یادآوری اقدامات انجام شده در کشور علیه Kovid-19، گفت:

" هرکسی می تواند با خرید  وسایل به همسایگان مسن به خصوص به افرادی که نادرا در تماس هستیم، با تماس تلفنی با خانواده خود، با گفتن یک داستان تلفنی به نوه در موقع خوابیدن، با ارسال کارت یا نامه برای عزیزان در خانه سالمندان که نمی توانیم یکدیگر را ببینیم، هر کس می تواند با استفاده از بسیاری از سیستم عامل ها و ایده های موجود در اینترنت به یکدیگر کمک کند."خبرهای مرتبط