پرواز آموزشی جنگنده های امریکا در دریای فیلیپین

جنگنده های اف 35 مجهز به بمب متعلق به نیروی هوایی امریکا در فراز دریای فیلیپین واقع در غرب اقیانوس آرام پرواز آموزشی انجام دادند

1389776
پرواز آموزشی جنگنده های امریکا در دریای فیلیپین

جنگنده های اف 35 مجهز به بمب متعلق به نیروی هوایی امریکا در فراز دریای فیلیپین واقع در غرب اقیانوس آرام پرواز آموزشی انجام دادند.

در اطلاعیه فرماندهی هند – پاسیفیک امریکا گفته شد، جنگنده های مجهز به بمبهای هدایت شونده لیزری " جی بی یو – 49 " از کشتی تعرضی " یو اس اس امریکا " وابسته به نیروهای تفنگداران دریایی برخاسته اند.

در اطلاعیه در مورد تعداد هواپیماها اطلاعاتی ارائه نشد.

انجام پرواز آموزشی در دوره مصادف با اختلاف بین امریکا و چین در مورد آزادی سیر و سفر در دریای چین جنوبی در غرب دریای فیلیپین جلب دقت نمود.

حکومت پکن ضمن ادعای حاکمیت در راههای دریایی در منطقه، از محدود ساختن آزادی سیر و سفر جانبداری می کند.  خبرهای مرتبط