بریتیش ایرویز پروازها از فرودگاه گاتویک را متوقف کرد

شرکت انگلیسی بریتیش ایرویز اعلام کرد که برای پیشگیری از شیوع بیماری کروناویروس، پروازها از فرودگاه گاتویک رامتوقف کرده است

1388341
بریتیش ایرویز پروازها از فرودگاه گاتویک را متوقف کرد

شرکت انگلیسی بریتیش ایرویز اعلام کرد که برای پیشگیری از شیوع بیماری کروناویروس، پروازها از فرودگاه گاتویک رامتوقف کرده است.

این شرکت بیانیه ای صادر کرده و اعلام کرد: "به دلیل محدودیتهای مهم، همانند بسیاری دیگر از شرکتهای هوایی، برنامه پروازهایمان از فرودگاه گاتویک را به طور موقت متوقف خواهیم کرد. برخی پروازها از مرکز اصلی هیتروو ادامه خواهد داشت."

گفتنی است که فرودگاه گاتویک هفته گذشته یکی از دو ترمینالش را بسته بود.خبرهای مرتبط