اتحادیه اروپا خواستار برقراری آتش بس فوری در سوریه شد

اتحادیه اروپا با توجه به شیوع کرونا ویروس خواستار برقراری آتش بس فوری در سوریه شد

1386998
اتحادیه اروپا خواستار برقراری آتش بس فوری در سوریه شد

اتحادیه اروپا با توجه به شیوع کرونا ویروس خواستار برقراری آتش بس فوری در سوریه شد.

دفتر جوزف بورل نماینده عالی روابط خارجی و سیاست های امنیتی اتحادیه اروپا با انتشار اطلاعیه ای کتبی اعلام کرد؛‌ آتش بس موجود در ادلب در شرایط شکننده قرار دارد.

در این اطلاعیه با جلب دقت به لزوم حفظ آتش بس در ادلب و توسعه آتش بس در سطح کشور؛ به ضرورت توقف آتش بس در سطح کشور به علت بحران کرونا ویروس تاکید گردید.

همچنین با اشاره به حمایت از دعوت گیر او.پترسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور سوریه در نزد سازمان ملل به برقراری آتش بس؛ از رژیم سوریه خواسته شد تا شمار زیادی از زندانیان را آزاد کند.

 

 

 

 

 خبرهای مرتبط