سازمان ملل خواستار کاهش تعداد زندانیان گردید

میشل باچلت کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر  در چهارچوب مبارزه با ویروس نسل تازه کرونا خواستار کاهش تعداد زندانیان در کل جهان شد

1385715
سازمان ملل خواستار کاهش تعداد زندانیان گردید

میشل باچلت کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر  در چهارچوب مبارزه با ویروس نسل تازه کرونا خواستار کاهش تعداد زندانیان در کل جهان شد.

وی با انتشار یک اطلاعیه کتبی در چهارچوب تلاشهای کنترل ویروس کرونا که بسرعت در جهان شیوع می یابد از حکومتهای جهان دعوت کرد تا از امنیت و بهداشت افرادی که در زندانها و با اماکن بسته بسر می برند، حراست کنند.

باچلت در یک پیام ویدئویی که از حساب توییتر خود به اشتراک گذاشت ، اعلام کرد : شلوغی در زندانها باید کاهش یابد. شیوع ویروس کرونا در موازات آسایشگاهها و بیمارستانهای روانی ، زندانها و مراکز باز گرداندن پناهنده گان را نیز تحت تاثیر منفی قرار داده است.

وی ضمن اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها بازداشتگاهها خیلی شلوغ بوده و حتی در برخی اوقات خیلی خطرناک هستند از حکومتها و مقامات ذی ربط خواستار شد تا تعداد افراد بازداشتی در زندانها را کاهش داده و به همین منظور بالفور وارد عمل شوند.

باچلت ، مذاکرات ویدئو ـ کنفرانس در برخی از کشورها ، گفتگوهای تلفنی با اعضای خانواده برای مدتی طولانی و برقراری ارتباط با ایمیل را بعنوان گزینه های ایجاد ارتباط با یکدیگر شمرد.خبرهای مرتبط