سازمان ملل متحد خواستار اعلام آتش بس جهانی شد

سازمان ملل متحد در چهارچوب مبارزه با ویروس نسل تازه کرونا خواستار اتش بس جهانی شد

1383740
سازمان ملل متحد خواستار اعلام آتش بس جهانی شد


سازمان ملل متحد در چهارچوب مبارزه با ویروس نسل تازه کرونا خواستار اتش بس جهانی شد .

انتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل بمنظور مبارزه با ویروس مرگبار کرونا و تشکیل کریدورهای کمک های انسانی در  بی دفاع ترین مناطق جنگی جهان خواستار اعلام اتش بس جهانی شد .

گوترش در کنفرانس مطبوعاتی که از طریق ویدئو کنفرانس ترتیب داد ، اعلام کرد : علیرغم اینکه تمامی جهان با ویروس کشنده کرونا دشمن مشترک جهان رو در رو ست ، درگیرهای مسلحانه و جنگها هنوز هم ادامه دارد.

گوترش هشدار داد : پناهنده گان و آواره گان بی دفاع در مناطق جنگی که سیستم دفاعی شان از هم پاشیده و در آنها پرسنل یهداشتی هدف قرار داده می شوند، با خطر  تاثیر پذیری دو  برابر از ویروس کشنده کرونا مواجه هستند. برای متوقف ساختن جنگ هایی که در هر گوشه جهان ادامه دارد ، دعوت به اعلام آتش بس می کنم.

دبیر کل سازمان ملل چنین گفت : سلاح ها و اتش توپخانه ها را متوقف سازید. تشکیل کریدورهای کمک انسانی که در مبارزه با ویروس کرونا در مناطق بی دفاع از اهمیت حیاتی برخوردار است ، این بسیار مهم است.

گوترش با تاکید بر اینکه به بیماری جنگیدن باید پایان داده و با ویروس کرونا مبارزه کرد اعلام داشت : این نیز تنها با متوقف ساختن نبردها امکان پذیر بوده و بشریت در حال حاضر به این بیش از هر چیز دیگری نیاز دارد.خبرهای مرتبط