64 نفر در داخل کانتینر جان باختند

"در داخل کانتینر کامیون جسد 64 نفر پیدا شد"

1384189
64  نفر در داخل کانتینر جان باختند

در داخل یک کانتینر در موزامبیک جسد 64 پناهجو پیدا شد.
یک مقام مسئول در وزارت بهداشت موزامبیک از پیدا شدن جسد 64 پناهجو در داخل یک کانتینر در ایالت تته خبر داد.
این مقام مسئول در گفتگو با آژانس فرانس پرس گفت:
"یک کامیون که احتمالا از اتیوپی آمده است متوقف شد. در داخل کانتینر کامیون جسد 64 نفر پیدا شد. 14 نفر دیگر نیز در قید حیات هستند".  خبرهای مرتبط