حمله ماموران امنیتی یونان با گاز اشک آور و فلفل به پناهجویان

یونان باز هم با گاز فلفل و اشک آور به پناهجویانی که برای رفتن به اروپا در مرز تجمع کرده اند، حمله کرد

1382183
حمله ماموران امنیتی یونان با گاز اشک آور و فلفل به پناهجویان

یونان باز هم با گاز فلفل و اشک آور به پناهجویانی که برای رفتن به اروپا در مرز تجمع کرده اند، حمله کرد.

صدها پناهجو منجمله بچه ها و نوزادان تحت تاثیر گاز قرار گرفته و پدر و مادران گریان که کودکانشان را در آغوش کشیده بودند به بیمارستان صحرایی پناه بردند.

اولین مداخلات پزشکی در اینجا انجام گرفته و اکثرشان به بیمارستان دولتی انتقال داده شدند.

در این میان واحدهای مرزی یونان بر روی پناهجویان در حال انتظار در مرز نور سبز لیزری که در صورت اصابت کوتاه مدت به چشم، به مردمک آسیب می رساند، می اندازند.

علی چنگیز کالکان مدیر اداره بهداری ادیرنه با اشاره براینکه، نورهای لیزری موجب کوری نیز می شوند، اظهار داشت، در یک طرف ترکیه را که دست شفقت بسوی کودکان، زنان و پناهجویان دراز کرده و در طرف دیگر نیز یونان را که ناجوانمردانه با پناهجویان رفتار می کند، می بینیم.

از سوی دیگر در آبهای سواحل شهرستان دیدیم در استان آیدین، قایق بادی حامل 53 پناهجو که قصد رفتن به یونان را داشتند، متوقف ساخته شد.

براساس اطلاعات دریافت شده، اکیپهای فرماندهی گارد ساحلی وجود شهروندان خارجی در قایق بادی مذکور را تثبیت کردند.

شهروندان خارجی منجمله 40 افغانی، 12 شهروند کنگو و 1 افریقایی بعد از انجام امور آزاد گداشته خواهند شد.  خبرهای مرتبط