امریکا یاریهای انسانی به مناطق تحت کنترل حوثی ها در یمن را به تعلیق خواهد گرفت

کلی کرافت نماینده دائمی امریکا در سازمان ملل اعلام داشت، یاریهای انسانی به مناطق تحت کنترل حوثی های مورد حمایت ایران را تا آخر ماه جاری به تعلیق خواهیم گرفت

1377410
امریکا یاریهای انسانی به مناطق تحت کنترل حوثی ها در یمن را به تعلیق خواهد گرفت

کلی کرافت نماینده دائمی امریکا در سازمان ملل اعلام داشت، یاریهای انسانی به مناطق تحت کنترل حوثی های مورد حمایت ایران را تا آخر ماه جاری به تعلیق خواهیم گرفت.

کلی کرافت طی سخنانی در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل ضمن جلب دقت به اینکه، حوثی ها در یمن که صحنه درگیریها و حوادث خشونت بار فزاینده می باشد، از عملیاتهای یاریهای انسانی جلوگیری کرده و نگرانیهای امدادگران رفع نشده است، اظهار داشت، امریکا یاریهای انسانی به مناطق تحت کنترل حوثی ها را تا آخر ماه فوریه به تعلیق خواهد گرفت.

حوثی های مورد حمایت ایران در یمن که مدت مدیدی ست گریبانگیر بی ثباتی سیاسی می باشد، از سپتامبر سال 2014 بدین طرف کنترل صنعا پایتخت این کشور و برخی از مناطق را در دست دارند.

نیروهای ائتلاف با پیشگامی عربستان سعودی نیز از ماه مارس 2015 بدین طرف به حکومت یمن در مقابل حوثی ها یاری می کند.

بحران انسانی ناشی از جنگ داخلی در یمن که یکی از فقیرترین کشورهای جهان بوده و در درگیریها هزاران کشته داده، به ابعاد جدی رسیده است.

براساس داده های سازمان ملل، در یمن بیش از 22 میلیون نفر به یاریهای انسانی و حراست نیاز دارند.   خبرهای مرتبط