حملات نیروهای مرزبانی یونان به پناهجویان سه کشته و 2500 مجروح بر جای نهاده است

حملات واحدهای مرزی یونان به پناهجویان طی 14 روز سه کشته و 2500 مجروح بر جای نهاده است.

1377582
حملات نیروهای مرزبانی یونان به پناهجویان سه کشته و 2500 مجروح بر جای نهاده است

 

حملات واحدهای مرزی یونان در نزدیکی مرز ترکیه به پناهجویانی که قصد سفر به اروپا را دارند طی 14 روز گذشته، تاکنون سه کشته و 2500 مجروح بر جای نهاده است.
هزاران پناهجو 15 روز است که در مرز با یونان منتظرند تا به اروپا بروند.

هر از گاهی واحدهای مرزی یونان برای مقابله با پناهجویان از گاز اشک اور، اب فشار قوی و همچنین گلوله های پلاستیکی و یا واقعی بهره می گیرند این اقدامات سبب مرگ و زخمی شدن تعدادی از آنها شده است.

نیروهای امنیتی یونان که غالبا با فلفل و گاز اشک آور به پناهجویان نزدیک مرز حمله می کنند ، از گازهای تاریخ منقضی شده استفاده می کنند.

به دنبال مداخله نیروهای امنیتی یونان ، نزدیک به 2500 پناهجو در خلال دو هفته مجروح شده اند. حتی عادل غزال ، تبعه مراكش، محمد عرب تبعه سوریه و محمد گلزار تبعه پاکستان به دلیل شلیک شدن گلوله های واقعی از سوی نیروهای مرزبانی یونان به قتل رسیده اند.

مرزبانان یونانی که از نیرویی نامتناسب علیه پناهجویان استفاده می کنند به دنبال تغییر مسیر باد برای راندن ابری از گازهای اشک اور شلیک شده در مرز،  از پنکه های قوی استفاده می کنند.

 خبرهای مرتبط