ایالات متحده آمریکا رسانه های چینی را " نمایندگی بیگانه " عنوان کرد

رسانه های چینی برای باز کردن دفاتر در هر جای کشور آمریکا به تأیید دولت ایالات متحده نیاز خواهند داشت

1362413
ایالات متحده آمریکا رسانه های چینی را " نمایندگی بیگانه " عنوان کرد

ایالات متحده آمریکا تعریف " نمایندگی بیگانه " را برای رسانه های چینی آورده است.

وزارت امور خارجه آمریكا در چهار چوب قانون " نمایندگی بیگانه " رسانه های، شین هوا، پیپل دیلی، چاینا دیلی، شبکه جهانی تلویزیون چین و رادیو بین المللی چین را كه وابسته به جمهوری خلق چین می باشند را به عنوان " نمایندگی خارجی " شناخته است و شرایط اعمال شده برای دیپلماتها خارجی در كشور را اعمال می كنند.

با این اقدام رسانه های مذکور برای باز کردن دفاتر در هر جای کشور به تأیید دولت ایالات متحده نیاز خواهند داشت.

علاوه بر این، دقیقاً همانگونه که برای مأموریت های دیپلماتیک انجام می دهند، این سازمان ها تغییرات در کارمندان و کل استخدامها را به وزارت امور خارجه آمریكا گزارش می دهند.

یک مقام مسئول امور خارجه در گفتگو با رسانه های آمریکایی خاطرنشان کرد: این سازمان ها به طور مستقیم توسط دولت پکن کنترل می شوند و شرایطی مشابه ماموریت های دیپلماتیک دارند.

مقام مسئول در ادامه سخنان خود چنین ارزیابی کرد،

"اینها بخشی از دستگاه تبلیغاتی جمهوری خلق چین هستند. حقیقت این است که هرکدام از این سازمان ها صد در صدر کاهای دولت چین و حزب کمونیست چین را انجام می دهند و آنها در نمودار سازمانی (مدیریتی) قرار دارند."

این مقام مسئول با بیان اینکه این اقدام وزارت امور خارجه بیشتر از محدود کردن فعالیتهای این 5 نهاد با هدف افزایش شفافیت آنها صورت گرفت، افزود: در مورد این اقدام به سازمانهای مذکور اطلاع داده خواهد شد.خبرهای مرتبط